لباس باربری پاناسونیک

شرکت ژاپنی پاناسونیک یک نمونه لباس ویژه طراحی کرده است که به انسانها اجازه می دهد تا اشیا سنگین را به راحتی بلند کند. این لباس که تنها در فیلمهای تخیلی دیده می شد اکنون با جداره ای بسیار مقاوم طراحی شده است.

لباس باربری پاناسونیک
لباس باربری پاناسونیک

شرکت ژاپنی پاناسونیک یک نمونه لباس ویژه طراحی کرده است که به انسانها اجازه می دهد تا اشیا سنگین را به راحتی بلند کند. این لباس که تنها در فیلمهای تخیلی دیده می شد اکنون با جداره ای بسیار مقاوم طراحی شده است.

به گزارش انصاف نیوز، صدای روسیه خبر داد: دستان و کامپیوتر بکار رفته در این لباس باعث می شود تا فشار به ماهیچه ها کاهش یابد و توان و نیروی انسانی افزایش یابد. این لباس که به نام ر شناخته شده است اجازه می دهد تا بارهای به وزن ۱۰۰ کیلوگرم را به راحتی بلند کرد و با سرعت ۸ کیلومتر در ساعت منتقل کرد.

با این وسیله باربری و حمل اثاثیه سنگین توسط انسان یک کار ساده و آسان خواهد بود.

تصویر این لباس تاکنون منتشر نشده است