پنج اشتباه در باربری

صنعت تدارکات تقریباً پیچیده است و بدون دانش قبلی ممکن است به آسانی باعث عقب افتادگی در زمانی که مشغول باربری محموله خود هستید شود. ما 5 اشتباه رایجی که فرستندگان با کامیون مرتکب می شوند را در اینجا آورده ایم تا از انجام آنها توسط شما جلوگیری کنیم.

پنج اشتباه در باربری
پنج اشتباه در باربری

اغلب افرادی به دنبال باربری هستند که با این صنعت آشنا نبوده و به دنبال راه حلی سریع برای نیاز خود به باربری با کامیون هستند.

این موضوع باعث ایجاد سوء استفاده هایی می شود زیرا صنعت تدارکات تقریباً پیچیده است و بدون دانش قبلی ممکن است به آسانی باعث عقب افتادگی در زمانی که مشغول باربری محموله خود هستید شود. ما 5 اشتباه رایجی که فرستندگان با کامیون مرتکب می شوند را در اینجا آورده ایم تا از انجام آنها توسط شما جلوگیری کنیم.

باربری ها را مقایسه نکنیم

برای پیدا کردن مناسب ترین باربری برای حمل با کامیون محموله خود، باید نیاز های خود را دقیقا شناسایی کنید. آیا در زمان خاصی محموله باید به مقصد برسد؟ آیا می توان به محموله شما دست زد؟ آیا به حمل کننده ای نیاز دارید که در حمل محموله شما متخصص است؟ این سوالات عواملی هستند که به شما کمک می کنند تا حمل کننده مناسب را پیدا کنید. هر حمل کننده ای تجربه و جایگاه خود را دارد و هماهنگی با حمل کننده ای که مطابق با نیاز شما است از اهمیت برخوردار است.

رد کردن بیمه

انتظار اتفاقات غیر قابل پیش بینی را داشته باشید. از سرقت تا وقایع طبیعی، شما هیچ گاه نمی توانید موقعیت هایی که برای محموله شما در طول حمل با کامیون پیش می آید را پیش بینی کنید. اگر یک کامیون باربری دچار تصادف با هزینه راننده شود، ممکن است محموله شما به طور کامل تحت پوشش بیمه راننده قرار نگیرد. به این دلیل که بیمه اکثر رانندگان برای پوشش هزاران (و گاهی اوقات صدها هزار) تومانی خسارت طراحی نشده است. بیمه چیزی نیست که بخواهید با هزینه کم آن را انجام دهید.

بهترین اتوبار تهران

آماده نساختن محموله به روش درست

همانطور که در بالا گفته شد، شما هیچ گاه موقعیت هایی که برای محموله کامیون پیش می آید را نمی دانید. این گونه نیست که فقط پتویی را روی محموله بکشید و امیدوار باشید که همه چیز به خوبی پیش رود. محموله باید برای هر اتفاق و موقعیتی آماده و امن شده باشد. اگر محافظت از محموله خود را درست انجام ندهید و بیمه را نیز تهیه کنید، ممکن است این کار به باطل کردن اعتبار بیمه منجر شود.

تخمین ابعاد

این کار یک راه اطمینان برای زمانی است که شرکت به صورت سهوی در تخمین ابعاد کالا اشتباه می کند و در عوض ممکن است شما مجبور به پرداخت هزینه اضافی شوید. زمانی که ابعاد را به شرکت می دهید باید مطمئن باشید که اندازه گیری های شما نزدیک به دقیق هستند. همچنین مطمئن شوید که بسته بندی کالا را هم در برآورد خود محاسبه کرده اید زیرا کوچکترین سانتی متر در بارزدن کامیون در باربری اندازه گیری می شود.

زمان تحویل را مانند یک گارانتی بدانید

برنامه ریزی تحویل به دلایل زیادی تغییر می کند. اگر محموله شما باید در زمان معینی تحویل شود، راه حل هایی برای اطمینان از این مورد وجود دارد. با این حال به غیر از مواردی که زمان تحویل محموله به عنوان گارانتی بیان شده باشد، نمی توانید تحویل در زمان دقیق را در نظر بگیرید. نمایندگان باربری زیبابار، متوجه اهمیت، سرعت و قیمت بار شما هستند و ما بیشترین تلاش خود را برای داشتن برنامه ریزی دقیق و زمان تحویل انجام می دهیم. همچنین مشتریان می توانند در هر زمان از روز حمل و نقل محموله را پیگیری کنند.