مچ گیری تعزیرات از شرکت‌های باربری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران از اصناف اتوبار و باربری انجام شد. در این گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی به بازرسی و رسیدگی به شکایت های مردم از دفاتری که گرانفروشی و تقلب کرده بودند، پرداختند.

 مچ گیری تعزیرات از شرکت‌های باربری
مچ گیری تعزیرات از شرکت‌های باربری